9.06.2020 /Julia Hemgård

 

Inför sommaren 2020 har vi lanserat fyra stycken nya rutter i Svartå, Billnäs, Fiskars och Tenala.

Lanseringen av de nya rutterna har möjliggjorts tack vare bidrag från Sophie von Julins Stiftelse och Sparbanksstiftelsen i Tenala.

Nu finns det 11 stycken banor runt om i Västnyland. Bekanta dig med alla våra banor här.

Vem vet mest om din hemort? Utmana en vän och ta reda på!