Det första pressmeddelandet gick ut 18.5 och lansering av Beta versionen blir det 26.6 kl. 17-19 för allmänheten. Lanseringstillfället ordnas då på Ramsholmen där den första spelbanan lanseras.

Välkommen med på Quiz tävling, vi har flera lokala butiker som sponsrat tävlingspris.

Och efter sommaren sammanfattas resultatet och de sista ändringarna görs för slutprodukten. Även de kommande spelbanorna vid Pumpviken och i Hangö planeras som bäst. Och det viktigaste själva innehållet dvs frågorna i spelet matas in för tillfället. Lite från olika områden så att det ska finnas intressanta frågor för alla åldrar.