Om Vevi

Kunskapsappen Vevi Västnyland kombinerar aktivitet, kultur och teknologi till en upplevelse - ett interaktivt sätt att lära sig genom ett mobilspel ute i naturen.
Det elektroniska kunskapsbaserade mobilspelet Vevi kan spelas med hjälp av egen mobiltelefon eller pekplatta i olika västnyländska parkområden. Spelet är allmänbildande och för spelaren ut i naturen. Spelet riktas till alla åldrar men är speciellt anpassat för unga och skolelever. Projektet genomförs under en 3-årsperiod där den första piloten utförs i området Ramsholmen i Ekenäs. Under de två följande åren genomförs spelbanor på ytterligare två områden i Pumpviken i Karis och i Hangö. Målsättningen är att ansöka om tilläggsfinansiering för att utföra ytterligare åtta spelområden i de olika kommunerna i Västnyland. På sikt önskar vi kunna sprida den till hela Finland.

Vevi-quizappen är utvecklad inom det 3-åriga EU-projektet Kunskapsapp i Västnyland 2017–2019. Huvudman för projektet är Västnyländska kultursamfundet/Luckan Raseborg.

Västnyländska kultursamfundet har beviljats Leader-finansiering via Pomoväst r.f. för att producera det interaktiva inlärnings spelet. Utöver detta har vi fått understöd från Svenska Kulturfonden, Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse samt från Karis-Pojo Sparbanksstiftelse och Aktiastiftelserna i Ekenäs och Hangö för att täcka självfinansierings andelen.

Spelet

Mobilspelet Vevi är ett quiz som spelas ute i naturen på olika ställen med följande kategorier:
1) bildkonst, 2) musik, 3) lokal kulturhistoria, 4) historia, 5) sport, 6) natur och miljö samt bonusfrågor.

Som spelare kan du ta del av endast en kategori åt gången eller utföra hela spelet med frågor ur alla kategorier. Duktiga spelare har möjlighet att upptäcka de så kallade bonusfrågorna, som kräver att man aktivt letar i terrängen eller stadsmiljön.

Spelregler
Användarvillkor