Om Vevi

Quizappen Vevi Västnyland kombinerar aktivitet, kultur och teknologi till en upplevelse - ett interaktivt sätt att lära sig genom ett mobilspel ute i naturen.

Det kunskapsbaserade frågesportsspelet Vevi kan spelas med hjälp av egen mobiltelefon eller pekplatta i olika västnyländska parkområden. Spelet är allmänbildande och för spelaren ut i naturen. Spelet riktas till alla åldrar men är speciellt anpassat för unga och skolelever. Det är lite som att spela Trivial Pursuit men med Västnyländska frågor och i vacker miljö.

Vevi-rutterna:

Raseborg:

Ingå:

  • Ingå (start: Gammelgården)

Hangö:

Vevi-quizappen är utvecklad inom det 3-åriga EU-projektet Kunskapsapp i Västnyland 2017–2019. Huvudman för projektet är Västnyländska kultursamfundet/Luckan Raseborg. Den första piloten utfördes på naturskyddsområdet Ramsholmen i Ekenäs sommaren 2018. Under 2018-2019 har spelbanor gjorts för ytterligare två områden i Pumpviken i Karis och i Hangö. Efter projektperioden kommer ytterligare åtta spelområden i de olika kommunerna i Västnyland att genomföras med tilläggsfinansiering under 2019-2020. På sikt önskar vi kunna sprida den till också övriga delar i Finland.

Västnyländska kultursamfundet har beviljats Leader-finansiering via Pomoväst r.f. för att producera det interaktiva inlärnings spelet. Utöver detta har vi fått understöd från Svenska Kulturfonden, Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse samt från Karis-Pojo Sparbanksstiftelse och Aktiastiftelserna i Ekenäs och Hangö för att täcka självfinansierings andelen. Tilläggsfinansiering har erhållits från Tenala och Ingå sparbanksstiftelse samt Sophie von Julins stiftelse.

Spelet

Mobilspelet Vevi spelas ute i naturen med egen mobil och spelet innehåller följande kategorier:
1) allmän (blandat av alla kategorier) 2) musik, 3) kulturhistoria 4) konst och underhållning 5) sport, 6) natur och miljö.

Som spelare kan du ta del av endast en kategori åt gången eller utföra hela spelet med frågor ur alla kategorier. Om du svarar rätt på flere frågor i rad får du bonuspoäng och till sist kan du skriva in ditt resultat i topplistan.

Spelregler
Användarvillkor