För media

Pressmeddelande

Raseborg, 16.5.2018


Pressmeddelande

Lehdistötiedote

Annette Ström, annette.strom@luckan.fi, tfn 044-3390176 och Pamela Andersson, pamela.andersson@luckan.fi, tfn 044-7879740